Home
O nás
Dokumenty
Kontakty
 
Naši Partneři
 
ČSOB Factoring, a.s.
Československá obchodní banka a.s.
Eurincasso GmbH Salzburg
 
 

 English Version 

 

 

 
 

 

Spodní hranici převzatých pohledávek neomezujeme, řešíme inkaso od řádu tisíců až po miliony.

Náplň naší práce zahrnuje mimosoudní vymáhání (oslovení dlužníka, sjednání splátkového kalendáře, kontrola jeho dodržování), soudní vymáhání (podání žaloby prostřednictvím smluvního advokáta, kontrola průběhu soudního řízení až do pravomocného rozsudku, podání návrhu na konkurs) a exekuci rozsudku (výběr a komunikace se soudním exekutorem). 
Tuto svou činnost provádíme navíc velmi efektivně, takže náklady na naše služby patří v naší branži k nejnižším:

-          2.000 Kč (+ DPH) základní poplatek za každý jeden případ

-          10% provize z reálně vymožených částek

Případné náklady na advokáta (675,- Kč/úkon), soudní a exekuční poplatky pak přenášíme na Vás bez příplatků.

Navíc – jako jedna z mála českých inkasních kanceláří – Vám nabízíme inkaso pohledávek v Evropě (včetně východní) i v zámoří, a to prostřednictvím našeho partnera Eurincasso GmbH. Salzburg a jeho sítě smluvních právníků a agentur. Komunikujete pak s námi v češtině, základní poplatek opět jen 2.000,- Kč, provize 10% + případné náklady místních právníků a soudů.

Své klienty informujeme průběžně telefonicky a pravidelným zasíláním měsíčních zpráv o postupu ve vymáhání. Zaručujeme Vám vyřešení každého případu (inkaso, konkurs, exekuce), máte tak záruku, že Vaše pohledávky po splatnosti jsou profesionálně řešeny a ušetřený čas a energii můžete plně věnovat dalšímu rozvoji Vaší firmy.

V případě zájmu o naše služby se prosím seznamte s textem naší příkazní smlouvy (viz Dokumenty), můžeme se dohodnout na osobní schůzce (viz kontakty), nebo nám zašlete podklady k pohledávce (objednávka/smlouva, fakturace/dodací listy, korespondence) a smlouvu uzavřeme korespondenčně.